ZAPRASZAMY NA STRONĘ K. MACIEJEWSKIEJ.

piątek, 7 sierpnia 2009

Robert Schuman - ojciec Europy


Jest on jednym z "ojców Europy" - zjednoczonej Europy. 9.05.1950r. R.Schuman (foto: zdjęcie z 1950. Autor: AFP), pełniący wówczas funkcję ministra spraw zagranicznych, przedstawił koncepcję, nazwaną później jego imieniem, która stała się podstawą utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali oraz Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Euratomu – fundamentów Unii Europejskiej. W marcu 1958r. Schuman został jednogłośnie wybrany pierwszym Przewodniczącym Zgromadzenia Parlamentarnego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, powołanej na mocy Traktatu Rzymskiego z 1957 r. 19.03.1958r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie wspólnego europejskiego zgromadzenia parlamentarnego pod przewodnictwem R.Schumana. Na czele Parlamentu Europejskiego stał on do marca 1960r., po czym został jego honorowym przewodniczącym. Gdy odchodził na emeryturę, przedstawiciele Parlamentu nadali mu tytuł Ojca Europy. Zmarł 4.09.1963 r. Chciał, aby jego pogrzeb był skromny, bez wieńców i przemówień. Ceremonia pogrzebowa odbyła się z wielką pompą, przy udziale notabli, orkiestr honorowych i tłumów... Na znak żałoby po śmierci Schumana opuszczono do połowy maszty flag narodowych w europejskich stolicach (Bruksela, Luksemburg, Strasburg i Rzym). R.Schuman spoczywa w pięknym romańskim kościółku, naprzeciw jego domu w Scy-Chazelles niedaleko Metz we Francji. Wkrótce po jego śmierci zaczęto gromadzić materiały do procesu beatyfikacyjnego, który został zakończony w 2004r. Obecnie dokumenty poddane są analizie w Watykanie przez Kongregację ds. Kultu Świętych. Robert Schuman dzień zaczynał na klęczkach. Jako gorliwy katolik prawie każdego ranka uczęszczał na mszę świętą. A z różańcem się nie rozstawał. Po wielu dramatach, jakie przeżyła jego rodzina, chciał zostać księdzem. Przyjaciele jednak odradzali mu, twierdząc, że „święci XX wieku noszą świeckie ubrania i dlatego świat potrzebuje zaangażowanych świeckich”. Był nim jako minister finansów, premier, minister spraw zagranicznych i przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Według Schumana „wartość Europy to Europa wartości”. Już wkrótce po jego śmierci zaczęto gromadzić materiały do procesu beatyfikacyjnego, który na szczeblu diecezjalnym otworzył 1985 r. bp Metzu Pierre Raffin. Zebrano ponad 750 dokumentów związanych z życiem i działalnością wielkiego Europejczyka. Jednym z działań na rzecz wyniesienia Roberta Schumana na ołtarze była inicjatywa europejskich polityków, intelektualistów i duchownych, skupionych wokół Instytutu św. Benedykta. W przedstawionym oświadczeniu tak uzasadniają swoją inicjatywę: Robert Schuman, w ponurych czasach po ostatniej wojnie światowej, przeciwstawił demokratyczny model sprawowania władzy „modelowi babilońskiemu” – władzy nacjonalistycznej i ateistycznej: poprzez pojednanie zbudować „wspólnotę narodów” w wolności, sprawiedliwości, solidarności i pokoju, które są głęboko zakorzenione w wartościach chrześcijańskich, w szacunku do człowieka, w prawach człowieka i swobodach obywatelskich. Pomimo wielu ataków jako wierzący chrześcijanin przedstawiał przekonująco to podstawowe założenie w swoim życiu i w swojej działalności politycznej.

Gromadzenie dokumentów beatyfikacyjnych zostało zakończone w 2004r. Obecnie dokumenty poddane są analizie watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Świętych.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...