ZAPRASZAMY NA STRONĘ K. MACIEJEWSKIEJ.

środa, 16 września 2009

Pierwsze dni wojny wg. ks.L.Stasińskiego

W najstarszej części miasta, na Placu Kazimierza Wielkiego w Będzinie odegrana została 12 września rekonstrukcja wydarzeń z pierwszych dni II wojny światowej oparta na wspomnieniach ks. Leona Stasińskiego, wikariusza parafii św.Trójcy. Jako świadek tamtych wydarzeń spisał to co towarzyszyło mieszkańcom Będzina w pierwszych dniach września 1939 roku.

To teren kościoła św.Trójcy stał się „Arką Noego” XX wieku dla wielu żydowskich obywateli Będzina, którym pomógł schronić się przed Niemcami ówczesny proboszcz ks.kan.Mieczysław Zawadzki. Te tragiczne wydarzenia przypomina tablica umieszczona na murze kościelnej wieży od strony południowej odsłonięta 1 września 1993r. Upamiętnia ona ks.M.Zawadzkiego, proboszcza będzińskiego w latach 1937 – 1970. Widnieją na niej napisy w języku hebrajskim i polskim. Tekst polski brzmi: „Dla uczczenia pamięci Ks. Prałata Mieczysława Zawadzkiego Sprawiedliwego wśród narodów świata – który 8.9.1939r. w czasie pożaru podpalonej przez Niemców synagogi uratował Żydów otwierając im bramę kościoła. Od Żydów Będzina”. Scenariusz rekonstrukcji historycznej oparty był przede wszystkim na wspomnieniach nieżyjącego już księdza Leona Stasińskiego, będzińskiego wikariusza. Jako świadek tamtych wydarzeń spisał to co działo się w Będzinie w pierwszych dniach wojny. Głównymi tematami rekonstrukcji było wkroczenie wojsk niemieckich do miasta i wysiedlenie Żydów do getta. Wśród osób zaangażowanych w to historyczne przedstawienie byli: członkowie Stowarzyszenia „Stary Dworzec”, uczniowie ze szkół podstawowych nr 1, 6 i 11, młodzież Gimnazjum nr 3 i III L.O. im C.K. Norwida w Będzinie. W scenach aktorskich wystąpili członkowie Teatru „Preventorium”, którzy wcielili się m.in. w postacie: doktora Tadeusza Kosibowicza czy będzińskiego rabina oraz amatorzy i mieszkańcy Będzina. Każdy z obserwatorów otrzymał reprint gazety sprzed 70 lat.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...