ZAPRASZAMY NA STRONĘ K. MACIEJEWSKIEJ.

środa, 30 września 2009

Matejko w KrakowieDom Jana Matejki przy ul.Floriańskiej 41 w Krakowie.
Grób na cmentarzu Rakowickim gdzie spoczywają doczesne szczątki Artysty.

Jan Matejko na nowo odkrywany

Niesamowity artysta i niezwykły człowiek - tak w skrócie można określić Jana Matejkę. Przekona się o tym każdy kto pozna jego biografię. Do czego zachęcam. Inspiracją do jej zgłębienia może być wizyta w krakowskim mieszkaniu Matejki.

W 1873r. Czesi zaproponowali Matejce stanowisko dyrektora Akademii Sztuk Pięknych w Pradze ze znakomitą pensją oraz zakup obrazów za wysoką sumę. Przyjęcie tej propozycji uwolniło by go raz na zawsze z kłopotów finansowych i zapewniło dobrobyt rodzinie. W Polsce żył skromnie ze sprzedaży obrazów i bardzo niskiej pensji dyrektorskiej. Mimo wszystko odrzucił propozycję !!! ze względu na "przywiązanie do kraju i własnej choć mizernej strzechy" - jak pisał w liście.

Jego mieszkanie w kamienicy przy ul. Floriańskiej 41 w Krakowie to najstarsze biograficzne polskie muzeum poświęcone oczywiście Janowi Matejce. To właśnie tutaj w pokoju na 2 pietrze od strony podwórza jako 9 dziecko w czerwcu lub lipcu 1838r. przyszedł na świat Jan Matejko. Rodzice Jana mieli 9 synów i 2 córki. Tutaj też w tzw. "pokoju pod gwiazdami" 1 listopada 1893r. zmarł ten wybitny polski malarz i gorliwy patriota. Jeszcze parę godzin przed śmiercią 30 X 1893r. w Szkole Sztuk Pięknych gdzie miał swoją drugą pracownię malował "Śluby Jana Kazimierza". Po przyjściu do domu dostał krwotoku i zmarł (przez kilka lat wyniszczała go choroba wrzodowa żołądka).

Płótna Matejki nagrodzone na międzynarodowych wystawach przypominały o istnieniu Polski wymazanej z mapy Europy !!!


środa, 16 września 2009

Pierwsze dni wojny wg. ks.L.Stasińskiego

W najstarszej części miasta, na Placu Kazimierza Wielkiego w Będzinie odegrana została 12 września rekonstrukcja wydarzeń z pierwszych dni II wojny światowej oparta na wspomnieniach ks. Leona Stasińskiego, wikariusza parafii św.Trójcy. Jako świadek tamtych wydarzeń spisał to co towarzyszyło mieszkańcom Będzina w pierwszych dniach września 1939 roku.

To teren kościoła św.Trójcy stał się „Arką Noego” XX wieku dla wielu żydowskich obywateli Będzina, którym pomógł schronić się przed Niemcami ówczesny proboszcz ks.kan.Mieczysław Zawadzki. Te tragiczne wydarzenia przypomina tablica umieszczona na murze kościelnej wieży od strony południowej odsłonięta 1 września 1993r. Upamiętnia ona ks.M.Zawadzkiego, proboszcza będzińskiego w latach 1937 – 1970. Widnieją na niej napisy w języku hebrajskim i polskim. Tekst polski brzmi: „Dla uczczenia pamięci Ks. Prałata Mieczysława Zawadzkiego Sprawiedliwego wśród narodów świata – który 8.9.1939r. w czasie pożaru podpalonej przez Niemców synagogi uratował Żydów otwierając im bramę kościoła. Od Żydów Będzina”. Scenariusz rekonstrukcji historycznej oparty był przede wszystkim na wspomnieniach nieżyjącego już księdza Leona Stasińskiego, będzińskiego wikariusza. Jako świadek tamtych wydarzeń spisał to co działo się w Będzinie w pierwszych dniach wojny. Głównymi tematami rekonstrukcji było wkroczenie wojsk niemieckich do miasta i wysiedlenie Żydów do getta. Wśród osób zaangażowanych w to historyczne przedstawienie byli: członkowie Stowarzyszenia „Stary Dworzec”, uczniowie ze szkół podstawowych nr 1, 6 i 11, młodzież Gimnazjum nr 3 i III L.O. im C.K. Norwida w Będzinie. W scenach aktorskich wystąpili członkowie Teatru „Preventorium”, którzy wcielili się m.in. w postacie: doktora Tadeusza Kosibowicza czy będzińskiego rabina oraz amatorzy i mieszkańcy Będzina. Każdy z obserwatorów otrzymał reprint gazety sprzed 70 lat.


czwartek, 10 września 2009

Rozdali przybory szkolne


Jak co roku w ramach akcji "Nauka dla każdego" członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej im.doktora Adama Bilika rozdali uczniom będzińskich szkół z terenu parafii św. Trójcy przybory szkolne.

- W tym roku 46 dzieci otrzymało paczki z przyborami szkolnymi. Środki na ich zakup pochodziły od członków Akcji Katolickiej, parafian, anonimowych darczyńców oraz od sponsorów pozyskanych przez członków Akcji Katolickiej. - informuje Barbara Gajda, skarbnik Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej im.dr A.Bilika.

Część przyborów szkolnych została złożona podczas zbiórki odbywającej się w kościele św. Trójcy w okresie wakacji. Tegoroczną akcję wsparli w znacznym stopniu: zarząd będzińskiej firmy Interpromex z prezesem Emilem Bystrowskim, poseł Waldemar Andzel, hurtownia "Dukat", Mirosława Ciszek, Felicja i Halina Góra, Urszula Niedorozow, Joanna Dyszy, Maria Wspaniała, Jadwiga i Katarzyna Maciejewska, Barbara Gajda, Grażyna Łabuz, Jarosław Ciszek, Eugeniusz Michta. "Nauka dla każdego" adresowana jest do uczniów z niezamożnych rodzin mieszkających na terenie parafii św. Trójcy. A takich jest bardzo dużo w centrum Będzina. - W tym roku paczek z przyborami nie było tyle ile chcielibyśmy. Musieliśmy wybrać tych uczniów, którzy najbardziej potrzebują tego wsparcia. A lista potrzebujących takiej pomocy jest długa i stale rośnie. - mówi Katarzyna Maciejewska, prezes Parafialnego Oddziału. - Najchętniej wspierają tę akcję ludzie niezamożni. To na tych parafian zawsze można liczyć. Grosz do grosza daje czasem mniejszą, czasem większą sumę. Mówiąc językiem biblijnym: ten "wdowi grosz" jest najcenniejszy i to dzięki niemu udaje nam się kontynuować "Naukę dla każdego". DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM, KTÓRZY WSPARLI TEGOROCZNĄ "NAUKĘ DLA KAŻDEGO".

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...