ZAPRASZAMY NA STRONĘ K. MACIEJEWSKIEJ.

sobota, 12 maja 2012

Zjazd i bal absolwentów będzińskiego "Kopernika"

Rok 1902, pierwsi uczniowie szkoły.
DRODZY ABSOLWENCI  I LO im. M.KOPERNIKA W BĘDZINIE

Ostateczny termin wpłat na konto za udział w Zjeździe (30 zł.) i  Balu Absolwenta (110 zł.) upływa 25 maja 2012 r. Warunkiem  zorganizowania Balu Absolwenta jest zgłoszenie się przynajmniej 100 osób.
Numer konta:
Rada Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Będzinie
PKO BP S.A. O. Będzin 57 1020 2498 0000 8102 0019 1312
Z dopiskiem: Jubileusz 110-lecia  i rokiem matury
UWAGA !! Można też dokonywać wpłat gotówką! Wpłaty będzie przyjmować Elżbieta Witecka od 14 do 28 maja 2012 r. w poniedziałki, wtorki i czwartki od 900 do 1600 w biurze ZNP mieszczącym się w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Będzinie ul. Piłsudskiego 39.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...