ZAPRASZAMY NA STRONĘ K. MACIEJEWSKIEJ.

czwartek, 25 lutego 2010

Dlaczego taka flaga UE...?

Również w Będzinie można zauważyć powiewającą flagę Unii Europejskiej...

"W 1950 r. RE ogłosiła konkurs, otwarty dla wszystkich artystów, na projekt flagi przyszłej zjednoczonej Europy. Młody wówczas, alzacki projektant, Arsene Heitz, zaproponował szkic, na którym 12 białych gwiazd tworzących koło, widniało na błękitnym tle. Nieco później sam wyznał, że idea ta nie była przypadkowa: żywiąc głęboką pobożność Maryjną, codziennie odmawiał Różaniec. W czasie, kiedy (...) powziął decyzję o uczestnictwie w nim [konkursie], był w trakcie lektury książek o świętej Catherine Laboure. Pod wpływem tej lektury postanowił zdobyć dla siebie i dla swojej małżonki "Cudowny Medalik", który do tej pory był mu nieznany. To właśnie stąd wzięły się gwiazdy na jego projekcie flagi... Spośród 101 szkiców z całego świata, w sposób "niewyjaśniony", jak to określił sam Heitz (który wziął udział w konkursie bez zbytnich nadziei, jedynie pod wpływem impulsu płynącego z odkrycia "Cudownego Medalika"), Rada Europy wybrała jego projekt. Trzeba tu zauważyć, że komisji wybierającej zwycięski projekt przewodniczył Żyd, Paul M.G.Levy. Trudno zatem doszukiwać się tu motywacji wyznaniowych... Ponadto, o oryginalności wyboru szkicu Heitza świadczy fakt, że w owym czasie liczba państw wchodzących w skład Rady nie wynosiła 12, a tyle było gwiazd na fladze..." (Vittorio Messori, "Ipotesi su Maria", wyd. Ares, 2005 ss. 107-108).
Heitz został zainspirowany precyzyjnym zapisem w rozdziale 12 Apokalipsy św. Jana - "potem wielki znak ukazał się na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie korona z gwiazd dwunastu...".

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...