ZAPRASZAMY NA STRONĘ K. MACIEJEWSKIEJ.

niedziela, 2 października 2011

Napisali w prasie o ... przyznaniu Medalu Mater Verbi

W 1998 r. po raz pierwszy zostały przyznane przez redaktora naczelnego „Niedzieli” – ks. inf. Ireneusza Skubisia medale „Mater Verbi” – Matka Słowa. Nagroda ta ma podwójny wymiar. Część laureatów otrzymuje ją za ewangelizacyjne wykorzystanie środków społecznego komunikowania myśli, wspieranie rozwoju katolickich mediów oraz za wkład w kulturę narodową, patriotyzm, a także szczególną współpracę z „Niedzielą”. Drugi wymiar nagrody związany jest z zaistnieniem naszego tygodnika w edycjach diecezjalnych. To jest forma podziękowania wszystkim kapłanom i osobom zaangażowanym w propagowanie „Niedzieli” i zachęcanie do lektury tygodnika, bo – jak zawsze powtarza Ksiądz Redaktor – „bez pomocy księży nie ruszylibyśmy z miejsca”. Na awersie medalu zawsze widnieje postać Matki Bożej Częstochowskiej – Pierwszej Redaktorki „Niedzieli”. Rewers dostosowany jest do aktualnie przeżywanego roku w Kościele lub nawiązuje do tego, czym w danym roku żyje nasz tygodnik. Medalem „Mater Verbi” nagrodzonych zostało do tej pory ok. 700 osób. Wśród nich znaleźli się m.in.: posłowie, senatorowie, kapłani, biznesmeni, dyrektorzy szkół, listonosze, emerytowani nauczyciele i panie z parafialnych kiosków. Za: http://materverbi.niedziela.pl
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...