ZAPRASZAMY NA STRONĘ K. MACIEJEWSKIEJ.

niedziela, 23 października 2011

Rewaloryzacja Wzgórza Zamkowego wraz z zabezpieczeniem i odtworzeniem elementów zabytkowych... trwa.

W ramach projektu subregionalnego pod nazwą „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i osiągnięć kulturalnych Zagłębia” współfinansowanego ze środków EFRR Wydział Strategii i Rozwoju Miasta we współpracy z Biurem Inwestycji Miejskich w bieżącym roku rozpocznie prace przy realizacji kolejnych dwóch zadań tego projektu, mających na celu podniesienie wartości Wzgórza Zamkowego, tak aby stało się ono magnesem przyciągającym gości z innych regionów kraju. Pierwszym z nich jest „Rewaloryzacja Wzgórza Zamkowego wraz zabezpieczeniem i odtworzeniem elementów zabytkowych”. Prace obejmą przede wszystkim działania rewaloryzacyjne ukształtowanego na przełomie XIX i XX wieku oraz w okresie międzywojennym parku na Wzgórzu, położonego w strefie zabytkowego układu urbanistycznego miasta Będzina. Zagospodarowany zostanie dawny ogródek jordanowski, gdzie znajduje się „mały” amfiteatr, nastąpi zmiana nawierzchni alejek parkowych z zachowaniem ich historycznego przebiegu, wprowadzone zostanie wysokiej jakości oświetlenie podkreślające walory estetyczne parku, a także zrekonstruowany zostanie średniowieczny wał obronny i odtworzone półziemianki. Drugim przedsięwzięciem jest „Zabezpieczenie i adaptacja dla celów kulturalnych podziemi będzińskich pod Wzgórzem Zamkowym”. Celem jego realizacji jest udostępnienie podziemi położonych na obszarze XIV-wiecznego układu urbanistycznego miasta Będzina. Planowane prace mają nie tylko zahamować proces destrukcji zabytku, ale także zakłada się utworzenie w podziemiach strefy ekspozycyjno-wystawienniczej obrazującej Wzgórze Zamkowe. Po przeprowadzeniu adaptacji podziemi planowane jest zagospodarowanie placyku przed wejściem od strony Al. Kołłątaja. Zostanie tam zainstalowane nowoczesne oświetlenie eksponujące obiekt, w planach jest także budowa tarasu widokowego wraz z balustradą i schodami prowadzącymi na placyk przy wejściu do podziemi. Mamy nadzieję, że wszystkie te prace uwieńczone zostaną sukcesem, a odwiedzający miasto turyści będą pod wrażeniem zamku i Wzgórza Zamkowego w nowej odsłonie! za: www.bedzin.pl

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...