ZAPRASZAMY NA STRONĘ K. MACIEJEWSKIEJ.

poniedziałek, 31 października 2011

niedziela, 30 października 2011

Chodnik wykonany w odpowiedzi na interpelację radnej z klubu radnych Aktywny Będzin

Chodnik na cmentarz (osiedle Warpie) wykonany przez pracowników firmy Interpromex - w odpowiedzi na interpelację radnej Katarzyny Maciejewskiej (przewodniczącej klubu radnych Aktywny Będzin) - dzięki przychylności wicepr.Józefa Pilcha i urzędników miejskich.

niedziela, 23 października 2011

Rewaloryzacja Wzgórza Zamkowego wraz z zabezpieczeniem i odtworzeniem elementów zabytkowych... trwa.

W ramach projektu subregionalnego pod nazwą „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i osiągnięć kulturalnych Zagłębia” współfinansowanego ze środków EFRR Wydział Strategii i Rozwoju Miasta we współpracy z Biurem Inwestycji Miejskich w bieżącym roku rozpocznie prace przy realizacji kolejnych dwóch zadań tego projektu, mających na celu podniesienie wartości Wzgórza Zamkowego, tak aby stało się ono magnesem przyciągającym gości z innych regionów kraju. Pierwszym z nich jest „Rewaloryzacja Wzgórza Zamkowego wraz zabezpieczeniem i odtworzeniem elementów zabytkowych”. Prace obejmą przede wszystkim działania rewaloryzacyjne ukształtowanego na przełomie XIX i XX wieku oraz w okresie międzywojennym parku na Wzgórzu, położonego w strefie zabytkowego układu urbanistycznego miasta Będzina. Zagospodarowany zostanie dawny ogródek jordanowski, gdzie znajduje się „mały” amfiteatr, nastąpi zmiana nawierzchni alejek parkowych z zachowaniem ich historycznego przebiegu, wprowadzone zostanie wysokiej jakości oświetlenie podkreślające walory estetyczne parku, a także zrekonstruowany zostanie średniowieczny wał obronny i odtworzone półziemianki. Drugim przedsięwzięciem jest „Zabezpieczenie i adaptacja dla celów kulturalnych podziemi będzińskich pod Wzgórzem Zamkowym”. Celem jego realizacji jest udostępnienie podziemi położonych na obszarze XIV-wiecznego układu urbanistycznego miasta Będzina. Planowane prace mają nie tylko zahamować proces destrukcji zabytku, ale także zakłada się utworzenie w podziemiach strefy ekspozycyjno-wystawienniczej obrazującej Wzgórze Zamkowe. Po przeprowadzeniu adaptacji podziemi planowane jest zagospodarowanie placyku przed wejściem od strony Al. Kołłątaja. Zostanie tam zainstalowane nowoczesne oświetlenie eksponujące obiekt, w planach jest także budowa tarasu widokowego wraz z balustradą i schodami prowadzącymi na placyk przy wejściu do podziemi. Mamy nadzieję, że wszystkie te prace uwieńczone zostaną sukcesem, a odwiedzający miasto turyści będą pod wrażeniem zamku i Wzgórza Zamkowego w nowej odsłonie! za: www.bedzin.pl

sobota, 22 października 2011

Ruszyły długo oczekiwane inwestycje na Warpiu ...

Powyżej - skan interpelacji Katarzyny Maciejewskiej w sprawie schodów.

W dniu 8 kwietnia Radna Będzina z dzielnicy Warpie i śródmieście - KATARZYNA MACIEJEWSKA złożyła interpelację w sprawie wykonania schodów w Parku na os. Warpie. Dzięki przychylności obecnych władz miasta w połowie października rozpoczęły się prace przygotowawcze do wykonania schodów. Już niedługo mieszkańcy tej dzielnicy będą korzystać z nowych schodów. Przed 1 listopada wykonana zostanie także ścieżka do cmentarza z osiedla Warpie oraz teren przed cmentarzem przy ul.Krakowskiej (patrz poniżej foto interpelacji i odpowiedzi).Regularne sprzątanie terenów zielonych w Będzinie

Park na osiedlu Warpie jest regularnie sprzątany. To widać. Jest to zasługa nowych władz.

niedziela, 2 października 2011

Napisali w prasie o ... przyznaniu Medalu Mater Verbi

W 1998 r. po raz pierwszy zostały przyznane przez redaktora naczelnego „Niedzieli” – ks. inf. Ireneusza Skubisia medale „Mater Verbi” – Matka Słowa. Nagroda ta ma podwójny wymiar. Część laureatów otrzymuje ją za ewangelizacyjne wykorzystanie środków społecznego komunikowania myśli, wspieranie rozwoju katolickich mediów oraz za wkład w kulturę narodową, patriotyzm, a także szczególną współpracę z „Niedzielą”. Drugi wymiar nagrody związany jest z zaistnieniem naszego tygodnika w edycjach diecezjalnych. To jest forma podziękowania wszystkim kapłanom i osobom zaangażowanym w propagowanie „Niedzieli” i zachęcanie do lektury tygodnika, bo – jak zawsze powtarza Ksiądz Redaktor – „bez pomocy księży nie ruszylibyśmy z miejsca”. Na awersie medalu zawsze widnieje postać Matki Bożej Częstochowskiej – Pierwszej Redaktorki „Niedzieli”. Rewers dostosowany jest do aktualnie przeżywanego roku w Kościele lub nawiązuje do tego, czym w danym roku żyje nasz tygodnik. Medalem „Mater Verbi” nagrodzonych zostało do tej pory ok. 700 osób. Wśród nich znaleźli się m.in.: posłowie, senatorowie, kapłani, biznesmeni, dyrektorzy szkół, listonosze, emerytowani nauczyciele i panie z parafialnych kiosków. Za: http://materverbi.niedziela.pl
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...