ZAPRASZAMY NA STRONĘ K. MACIEJEWSKIEJ.

poniedziałek, 14 października 2013

U polskiego Fra Angelico, patrioty, powstańca styczniowego i opiekuna ubogich...

Katarzyna Maciejewska 12.10 2013 r. w sanktuarium Ecce Homo gdzie znajduje się najsłynniejszy obraz polskiego Fra Angelico - Alberta Chmielowskiego.

obraz Ecce Homo

Pamiątki z misji w Boliwii gdzie pracują albertynki, zgromadzenie założone przez św. Br.Alberta.

Ogrzewalnia krakowska, w której pracował opiekując się jej mieszkańcami św. Br. Albert.

Za wybitne zasługi w działalności niepodległościowej i na polu pracy społecznej” Prezydent Ignacy Mościcki 10 listopada 1938 r. nadał Bratu Albertowi Chmielowskiemu  pośmiertnie Wielką Wstęgę Orderu Odrodzenia Polski.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...